Retour                                Vlissingen kampioen!!                      PZC 26-2-1981

 

Voor het eerst sinds vele, vele jaren is het eerste tiental van de Vlissingse schaakclub kampioen van Zeeland geworden. Hiermee is de kroon gezet op een constructief vooruitstrevend beleid. Jaren geleden reeds begreep men, dat een schaakclub, die de jeugd niet weet te binden tot ondergang gedoemd is. In Goes bijvoorbeeld is men daar nog steeds niet achter. Daar blijft men consequent kortzichtig de clubavond op maandag houden, waardoor de oudere jeugd wegblijft. Wat heeft het voor zin om lagere schooljeugd schaken te leren en ze daarna in de steek te laten? In Vlissingen, Sas van Gent en Middelburg, de sterkste teams van Zeeland, speelt men op vrijdag. Daar kan de oudere jeugd, niet geplaagd door huiswerkzorgen, met overgave schaken. En dat gebeurt ook!

In Vlissingen is de jeugd tot het eerste team doorgedrongen en heeft in zijn enthousiasme vele ouderen meegesleept. Anderen, die teerden op vermeende rechten uit het verleden en de tekenen des tijds niet verstonden, verlieten de club. De overgang van gezapigheid naar bruisende activiteit heeft de club niet onberoerd gelaten, maar tenslotte is een vernieuwd Vtissingen uit de as herrezen. Een beslissende rol in dit proces heeft het bestuur gespeeld. Zonder de anderen hiermee tekort te doen moet de naam genoemd worden van Geert van Oorschot, de grote organisator en propagandist van het schaken, niet alleen in Vlissingen maar voor de hele provincie. Zeer veel plezier aan het succes van het eerste team zal ook de jeugdleider Vincent Droogers beleven. Zijn werk heeft vruchten afgeworpen!

De competitie waarin Vlisslngen zo succesvol. voor de dag kwam had een zeer spannend verloop. De strijd ging eigenlijk alleen tussen HWP II en Vlissingen, waarbij de onderlinge wedstrijd van allesoverheersend belang was. De Sassenaren (HWP II) moesten winnen, omdat Vlissingen uit de voorafgaande wedstrijden aanzienlijk meer bordpunten hadden verzameld. Het wedstrijdverloop was een thriller gelijk. Na de reglementaire speel tijd was de stand 4-2 voor HWP II. Vier partijen werden afgebroken. Alles wees erop, dat HWP zou winnen. De partijen werden uitgespeeld. De stand liep op tot 5-3. Vlissingen moest de resterende twee partijen winnen. Hoe dat wonder tot stand kwam zal in Vlissingen nog heel lang stof tot gesprek bieden. Een van de helden was Roeland van Oorschot. Zijn partij werd in de volgende stelling afgebroken:

R. van Oorschot

 

 

 

F.Snijders

 

Zwart staat een pion voor, maar hoe win je zo'n stelling? A1 spoedig blijkt, dat men in Sas van Gent te oppervlakkig en te optimistisch te werk is gegaan bij het analyseren.
De partij ging als volgt verder 41.T1e3 De afgegeven zet. 41… bxc4 42.Lxc4+ Kf8 43.Le6 Reeds dadelijk na het afbreken een ernstig fout. Sterker was 43.Kf1. Op 43… f4 volgt dan 44.gxf4 Txf4+ 45/ Kg3 en na 43+ speelt wit 44.Ke1 en de toren mag niet terug naar d7. Zwart staat dan natuurlijk wel beter, maar de winst is buitengewoon lastig. Zwart speelt de rest van de partij zeer sterk. 43… Td2+ 44.Kh3 Txe6 45.Txe6 Lxe6 46.Txe6 Td6 47.Te3 Kf7 48.Kh4 Te6 49.Tc3 Tb6 50.Kh5 Tf6 51.Tc4 e5 52.Kh4 Ke6 53.Tc6+ Ke7 54.Tc4 Kd6 55.Kh3 f4 56.gxf4 Txf4 57.Tc3 e4 58.Kg2 Kd5 59.Th3 Tf6 60.Th5+ Kd4 61.Th4 Kd3 62.Tg4 e3 63.Tg8 Tf2+ 64.Kg1 Td2 65.Td8+ Kc2 66.Te8 e2  Wit gaf het op. 5-4 voor HWP.


Nog een partij restte. Die werd op 5 maart in Vlissingen uitgespeeld.

In Vlissingen was men met man en macht bezig geweest om de finesses van dit eindspel onder de knie te krijgen. Massink zelf testte de ideeën en werkte net zo lang tot hij het 'in zijn vingers' had. Maar toch.... Stand:

Koenraad Pauwels

 


 

Henk Massink

 

“Henk stond stijf van de zenuwen. Pauwels en zijn begeleiders Luteyn en Provoost ook. Maar de analyse van Henk was goed. Die van Pauwels niet. In een schitterend gespeelde partij won Henk. Het was 5-5!! Een dag later wonnen we met 7-3 van Goes. Vlissingen was kampioen”, aldus een opgetogen commentaar in het clubblad van Vlissingen.

Het vervolg: 43.Pe5+ De afgegeven zet. 43… Ke7 44.Tc7+ Kd8 45.Txh7 Te6 46.Tb1 Deze zet had men in Sas van Gent over het hoofd gezien. Massink zelf staat daar nog steeds versteld van. En hij niet alleen! Massink: "Alle voorbereidingen van mijn tegenstander voor niks! Ik denk, dat er toen bij mijn tegenstander wat geknakt is."Zwart was na deze klap niet in staat tot verweer van betekenis. Hij had moeten spelen: 46...Kc8 47.Pd7 La7 48.Kf1 Ta2 49.Pf8 Te8 50.Pg6 Lc5 51.Thb7 met een toch wel moeilijke stand voor wit (Massink). 46...Le7?? 47.Tb7 Ta1+ 48.Kh2 Ld6 49.f4 Txe5 50.fxe5 Lxe5+ 51.g3 Ta2 52.Tbd7+ Kc8 53.Tdf7 Txc2+ 54.Kh1 1–0

Zwart gaf het op. Hij gaat onherroepelijk mat. Dramatisch..... !