Retour                             Tiggelman wil altijd winnen                               PZC 1-4-1993

In het kampioenschap van Zeeland heeft Rene Tiggelman na de zesde ronde alleen de leiding genomen en als de voortekenen niet bedriegen zal het een hele klus zijn, om hem van de titel af te houden.

Men zou wensen, dat er in Zeeland meer spelers zijn als de kopman van het eerste team van Vlissingen. Hij speelt altijd op winst en daarbij gaat hij geen risico uit de weg. Waar Tiggelman schaakt, is altijd wat te beleven! Natuurlijk loopt dat ook wel eens verkeerd af. Men kan nu eenmaal geen ijzer met handen breken, maar Tiggelman probeert het wel! Als Larsen in zijn beste dagen vindt hij blijkbaar, dat ongeslagen blijven in een toernooi eigenlijk verwerpelijk is. Welke risico's hij soms neemt om de winst binnen te halen laat onderstaande partij uit het Zeeuws kampioenschap overduidelijk zien.

Lauer-Tiggelman 1992
1.e4 g6 In het schaakjargon heet dit de moderne verdediging. Wit bezet het centrum en zwart probeert het aan te vallen. Het ruimteoverwicht waarover wit lang beschikt, wordt tegenwoordig minder belangrijk gevonden. 2.d4 Lg7 3.c3 d6 4.Le3 b6 Zwart kiest voor het dubbelfianchetto en houdt in beraad of hij met e5 of c5 het witte centrum wil aanvallen. 5.Pd2 Lb7 6.Ld3 e5 7.Pe2 Het oogt aardig, die vier witte stukken op een kluitje, maar er gaat natuurlijk weinig kracht van uit. 7..... Pe7 8.0-0 Pd7 Deze opstelling met de lopers op de flanken en de paarden op d7 en e7 is voor het eerst toegepast door Spassky in zijn match met Petrosjan in 1966 en werd toen schertsenderwijze de Nijlpaardopening genoemd. Hoewel Petrosjan heel wat agressiever speelde dan Lauer in deze partij, slaagde hij er ook niet in de zwarte opbouw te weerleggen. 9.f4 0-0! Zwart is niet bang voor de komende witte stormloop. Zijn stukken staan goed, zijn koning staat veilig, wat kan hem gebeuren?
10.f5 d5! Zwart moet terdege op zijn tellen passen. De tegenstoot in het centrum komt precies op tijd.  11.g4 Voor wit is er ook geen weg terug. 11..... dxe4 12.Lxe4 Pd5 13.Lxd5 Lxd5 14.Pf3 Lb7 In het clubblad van Vlissingen geeft Tiggelman hier 14.... c5! als de betere zet. Na 15.dxc5 Pxc5 16.Lxc5 bxc5 staat zwart inderdaad zeer goed. 15.Pg3 Te8?! Door de extra dekking van f7 op te geven, speelt zwart met vuur. Wit maakt meteen van zijn kans gebruik. 16.Pg5! exd4 17.fxg6! hxg6 Fout is 17.... Txe3 wegens 18.gxh7+ Kf8 19.Txf7+ Ke8 20.Txg7 en wit wint. 18.Pxf7 De zwarte stelling lijkt rijp voor de sloop. In plaats van de gespeelde zet was ook 18.Db3 mogelijk. Er was dan volgens Tiggelman na 18.... Pe5 19.Pxf7 Ld5 20.Pxd8 Lxb3 een zekere remisestelling ontstaan. 18.... De7! 19.Lxd4 Lf6! Aan de rand van de afgrond staande weet zwart nog een briljante verdediging te organiseren. 20.g5? In deze kritieke stelling gaat wit beslissend in de fout. Het was overigens al niet gemakkelijk meer. Nog steeds was 20.Db3!, mogelijk. Na 20.... Dxf7 21.Dxf7+ Kxf7 22.g5 Te6! 23.gxf6 c5! staat de partij nog ongeveer gelijk.  20.... Lxg5 21.Pxg5 Dxg5 22.Db3+ Ld5 23.c4 Lb7 24.Dc3 c5 25.Lf6 Nodig was 25.Lh8, hoewel zwart dan na 25.... Pe5 aanzienlijk beter staat. De formidabele loper op b7 beneemt wit de adem.

25.... Te2!! Prachtig gespeeld. Natuurlijk gaat 26.Lxg5 niet wegens 26.... Tg2+ 27.Kh1 Txg3+, maar ook op 26.Tf2 heeft zwart een krachtig antwoord: 26.... Txf2! 27.Lxg5 Taf8!! en zwart is weerloos tegen de moordende dreiging 28.... Tg2+. 26.Tf3 Dg4 27.Lh8 Pe5 28.Lxe5 Lxf3 29.Lh8 Te7 Wit overschreed in deze hopeloze stelling de bedenktijd.
Een zeer fraaie partij van René Tiggelman.
Zie ook Tiggelman slaat toe.  en
 Tiggelman verslaat Bosboom '97


Maar de wil om te winnen, koste wat kost, kan ook wel eens verkeerd uitpakken. Op het interne kampioenschap van de Middelburgse schaakclub weigerde hij tegen Albert Riemens een remiseaanbod.

Tiggelman-Riemens, Middelburg, 1992
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 e6 4.Pc3 d6 5.e4 exd5 6.exd5 a6 7.a4 Lg4 8.Le2 Pbd7 9.0-0 Le7 10.Pd2 Lxe2 11.Dxe2 0-0 12.Pc4 Te8 13.Lf4 Lf8 14.Df3 Pb6 15.Pe3 Pbd7 16.Tfe1 Pe5 17.Lxe5 Txe5 18.Pc4 Txe1+ 19.Txe1 b6 20.Pe4 Pxe4 21.Txe4 b5 22.Pe3 g6 23.h4 Lg7 24.c3 Dd7 25.h5
Tb8 26.axb5 axb5 27.De2 Te8! 28.Txe8+ Dxe8 Hier ergens bood zwart remise aan. Wit weigerde, maar dat was meer omdat hij zo graag schaakt dan omdat hij beter stond. De loper van zwart blijkt in het eindspel sterker te zijn dan het paard. 29.Kf1 Dd7 30.Pc2 Df5 31.hxg6 hxg6 32.Dd1 De4 Het is niet alleen de loper, die zwarts voordeel duidelijk doet uitkomen, maar ook de dominerende positie van de zwarte dame en de zwakke pion op d5. 33.Pe3 b4 34.cxb4 cxb4 35.Dc2 Dd4 36.b3 Lh6!
 

 

37.Dc1 Wit kon pionverlies niet meer vermijden. 37… Lxe3 38.Dxe3 Dd1+ 39.De1 Dxb3 40.Kg1 Dc3 41.De8+ Kg7 42.Dc6 De1+ 43.Kh2 De5+  44.g3 b3 45.Db5 Dc3 46.Dc6 Dd4 47.Kh3 b2 48.Db5 Dxf2 49.Kh4 Df6+ 50.Kh3 Df5+ 51.g4 Dc2 52.Db4 Dd3 + 0-1
Een uitstekende partij van Riemens.