Retour                         Tiggelman verslaat Bosboom                 PZC 1-8-1997
 

René Tiggelman is een speler, die in tactisch opzicht zijn meerdere in Zeeland niet heeft.  Maar niet alleen in Zeeland zullen ze zijn naam zo langzamerhand wel kennen. Ook in het Hogeschool Zeeland Toernooi liet hij weer van zich spreken. De internationale meester Manuel Bosboom werd door de Middelburger op schitterende wijze van het bord gespeeld.

 

René Tiggelman- Manuel Bosboom.  Vlissingen, 1997.

1.e4 c5 2.c3 Tegenwoordig weer zeer populair. Zwart heeft een heel scala van mogelijkheden, waarvan de belangrijkste zijn 2.... d5 en 2.... Pf6, hetgeen niet wil zeggen, dat ook andere zetten niet speelbaar zijn. Zelfs 2.... Da5 wordt af en toe gespeeld. 2..... d5 3.exd5 Dxd5  Wie van gambieten houdt, kan hier 3..... Pf6 4.c4 e6 proberen. 4.d4 Pf6 5.Pf3 Pc6 Beter is hier meteen 5.... Lg4 om 6.Le2 af te dwingen. 6.Le3! Dreigt slaan op c5. Na 6.... cxd4 7.cxd4 komt het witte paard met tempowinst op c3. Zwart veronachtzaamt nu de ontwikkeling van zijn stukken en kiest voor een dubieus avontuur. Als hij geweten had hoe Tiggelman doorgaans met een voorsprong in ontwikkeling omgaat, was hij wel wat voorzichtiger geweest. 6..... Pg4? 7.Pbd2 cxd4 Consequenter was in elk geval 7..... Pxe3, hoewel wit dan met zijn sterke centrumpionnen en ontwikkelingsvoorsprong ook prettig staat. Een bewijs, dat 6.... Pg4 is slag in de lucht was.  8.Lc4 Df5 Zwart speelt nog steeds met de gedachte, dat hij de dame actief voor een aanval kan gebruiken. Het was wijzer geweest om op de schreden terug te keren en Dd8 te spelen. 9.cxd4 Le6 10.O‑O! Lxc4 11.Pxc4 Dd5 Het is toch ongelofelijk, dat een speler van de klasse van Bosboom zo kan zondigen tegen de elementaire regels van het spel die voorschrijven, dat je in de opening je stukken moet ontwikkelen en je koning in veiligheid moet brengen. Ook 11.... e6 12.h3! Pxe3 13.fxe3 is al niet meer bevredigend. Zwart is te ver gegaan en zal de wrange vruchten. Maar de weerlegging van zwarts lichtzinnigheid ligt niet voor de hand. 12.Da4!! Na deze buitengewoon sterke zet, die zeer goed berekend moest worden, verzonk de zwartspeler in diep gepeins, waarbij hem ongetwijfeld duidelijk werd dat hij zich zeer in de nesten had gewerkt. Er dreigt Pb6 met minstens kwaliteitswinst voor wit. De algehele terugtocht 12..... Dd8 helpt ook niet meer wegens 13.d5! en zwart kan de pijp aan Maarten geven. Zwart heeft dus geen keus. 12.... b5 13.Pb6! De eerste pointe van wits combinatie. 13.... Df5 Weer een damezet, de zoveelste. Ook zeer onvoldoende was natuurlijk 13.... bxa4 14.Pxd5 met groot overwicht voor wit. Hij heeft nog steeds een grote ontwikkelingsvoorsprong, de zwarte koning staat slecht en pion a4 is niet te redden. 14.Da6! Tb8 Wat nu? Heeft wit zich misrekend? Waar moet het paard naar toe?  15.d5!! Met deze schitterende zet wordt het witte voordeel definitief bevestigd.

 

 

15.... Pxe3 16.dxc6! Op deze noodzakelijke tussenzet, die wit al op de 12e zet moet hebben gezien, is het hoogtepunt van wits combinatie. Speelt zwart nu 16.... Pxf1, dan volgt de mokerslag 17.c7!! Zwart heeft dus opnieuw geen andere keuze dan op wits bedoelingen in te gaan. 16..... Txb6 17.Dxa7 Txc6 18.Dxe3! Het sluit allemaal als een bus. In strategisch opzicht is de strijd nu beslist. Hoewel na de scherpe verwikkelingen een moment van rust lijkt te zijn ingetreden, blijven zwarts moeilijkheden onoverko­melijk.Wit heeft nog steeds een grote ontwikkelingsvoorsprong en zwart zal er niet in slagen zijn koning in veiligheid te brengen. De eerste dreiging is Pd4.  18.... Tc5 Zwart blijft met de moed der wanhoop, een betere zaak waardig, vechten tegen de bierkaai. 19.b4! Td5 20.a4! Niet in de eerste plaats om naar dame door te lopen, maar vooral om zo snel mogelijk lijnen te openen voor witte toren. Zwart blijft achter de feiten aan lopen. 20..... bxa4 21.Txa4 f6 22.Ta8+ Kf7 De zwarte koning poogt een veilig onderkomen te vinden. Maar het blijft een strooien hutje in een vliegende storm. 23.Db3 e6 24.Dc4 Dd3 25.Dc8 Db5 Zwart moest e8 dekken want er dreigde dood en verderf met 25.De8+.  26.Te1  Er leiden al meer wegen naar Rome. Ook goed was 26.Ta7+ Kg6 27.Dxe6 en zwart kan niet op b4 slaan met de loper wegens Df7 en niet met de dame omdat Td5 hangt. 26..... Dd7 27.Ta7!!

 

 

Het enige zwarte stuk, behalve de dame, dat nog wat weerwerk kan geven, wordt nu afgeruild, waarmee de partij de laatste fase ingaat. 27.... Dxa7 28.Dxe6+ Kg6 29.Dxd5 Kh6 Helaas voor zwart ging 29.... Lxb4 niet wegens 30.De4+ en zwart moet afstand doen van zijn loper. 30.g4! De slotaanval aan deze kant van het bord maakt tenslotte een eind aan de partij. 30..... g6 Zwart had hier natuurlijk op kunnen geven. Materieel en positioneel is er geen redden meer aan, maar hij dwingt zijn tegenstander wel tot uiterste oplettendheid. 31.g5+ fxg5 32.Dxg5+ Kg7 33.De5+ Kg8 34.Pg5! Sterk en overtuigend. 34.... h6 Of 34.... Lxb4 35.De6+ Kg7 36.Td1 en het is uit. 35.De6+ Kg7 36.Td1 hxg5 37.Td7+ Dxd7 38.Dxd7+ Kh6 39.Dh3+ Kg7 40.Dc3+ Kh7 41.b5 Lg7 42.Dc7 Te8 43.b6 Kh6 44.b7 Le5 45.Dxe5 Txe5 46.b8D Te1+ 47.Kg2 Kh7 Soms wil een toren nog wel eens remise maken tegen een dame. Daar is in dit geval geen sprake van. De zwarte pionnen zijn te zwak en de zwarte toren hangt in de lucht. Ook na 47.... g4 48.Kg3! Tg1+ 49.Kf4 g5 50.Kf5 is uit. 48.Dc7+ Kh8 49.Dd8+ Niet slecht was ook 49.Dc3+!. Zwart gaf het op.

De beste Zeeuwse partij van het jaar!
Van de 8e zet af (Lc4) heeft wit het tempo van de partij bepaald en niet meer uit handen gegeven.

De opening werd goed gespeeld, het middenspel briljant en de technische afwerking was vlekkeloos (m.i.v. 49.Dc3+!).