Retour                           Zeeuws Vlaanderen in de lift                                               PZC 12-2-1998

Door een ondubbelzinnige overwinning op Middelburg 2 heeft het eerste team van Terneuzen zich toch nog vrij gemakkelijk in de derde klasse van de KNSB kunnen handhaven. Met de promotie van HWP 3 en  Oostburg heeft het overwicht van de Zeeuws Vlaanderen in het schaken voor de rest van Zeeland beschamende proporties aangenomen. Vijf Zeeuws Vlaamse ploegen staan het volgend seizoen tegenover ιιn Walcherse ploeg (Middelburg)! Heren schakers van boven de Westerschelde, dat is toch werkelijk te gek! Kom op, trainen, oefenen en studeren om de smaad zo snel mogelijk uit te wissen!!
Terneuzen speelde het afgelopen seizoen noodgedwongen vaak met invallers. Maar dat is niet altijd een nadeel! De jeugdige Jan Breukelman slenterde op 13 december in de stad rond, toen zijn vader kwam aanzetten. “Je moet nu naar de schaakclub.” Dus ging Jan. Als invaller nam hij tegen Vlissingen plaats aan het 7e bord. De partij ging als volgt:
 
M.Naayer- Jan Breukelman. 1997
1. e4 c5 2.
Pc3 d6 3. g3 Pc6 4. Lg2 Pf6 5. d3 g6 6. Le3 Lg7 7. h3 h6 8. Pge2 Ld7 9. 0-0 e5 10. Dd2 Dc8  
De jeugdige zwartspeler heeft zich tegen het gesloten Siciliaans goed geweerd.  11. Kh2 g5!?  Een gewaagde maar niet onverantwoorde zet aangezien zwart nog niet gerokeerd heeft. 12. f4 Veel te voortvarend. Wit verzwakt zijn eigen koningsvleugel meer dan die van de tegenstander. Beter was 12.Pd5, om met positionele middelen zwart onder druk te zetten. 12… exf4 13. gxf4 g4! 14. h4 Ph5 15. Pb5 Db8  De zwarte dame staat hier beter dan op het eerste gezicht lijkt.  16. e5  Een pionoffer. Het nuttig effect is minimaal. 16…. Pxe5! 17. Pec3 Pg6 18. Tae1 0-0 19. f5 d5+ 20. Kg1 Pxh4 21. f6 Lxf6 22. Txf6  Wit gooit er ook nog maar een kwaliteit tegenaan. Misschien met de hoop, dat er plotseling een mooie matcombinatie uit het niets opduikt. In de regel is dat bij het schaken niet het geval.  22…. Pxf6 23. Lxh6 Pg6! 24. Tf1 Ph7 25. Lxd5 Dg3+ 26. Kh1 Lc6!  

 

Door de penning van Ld5 lopen de witte acties dood en de zwarte stukken krijgen de tijd om de beslissende klap uit te delen.. 27. Lxf8 Txf8 28. Lxc6 bxc6 29. Pa3 Ph4 30. Pe4 Dh3+ 31. Kg1  Het is uit!. 31…. Pf3+  Wit geeft het op. Als wit gewonnen had, was het een prachtige offerpartij geweest!  

Bewonderd en gevreesd is Jaap Dekker om zijn vaak nietsontziende aanvalsstijl. In de volgende partij gaat het daarentegen gezapig toe, tenminste in het begin. De opening loopt volgens een bekend patroon. Achter een gesloten centrum marcheren beide partijen met hun pionnen naar voren. Zwart op de damevleugel, wit aan de andere kant. Vooral wit laat geen tijd verloren gaan.
M. Batenburg- J.Dekker, 1997
1. e4 c5 2.
Pc3 Pc6 3. g3 Pf6 4. Lg2 d6 5. d3 e6 6. f4 Le7!
Meestal speelt men in deze variant de loper naar g7, maar de gespeelde zet is ook uitstekend. 7. Pf3 a6 8. 0-0 Dc7 9. h3 b5 10. g4 Lb7 11. Le3 0-0! 12. g5 Pd7 13. f5 Pde5 14. Ph4  ‘Een paard aan de rand is een teken aan de wand!” (Dekker) 14…. Tfe8 15. f6 Lf8 16. Pf3 Tac8 17. Pxe5 Pxe5 18. Lf4 b4 19. Pe2 19…. Pg6  Een belangrijke zet waar zwart een kwartiertje voor uittrok.  20. Lg3 gxf6 21. gxf6 Lh6! 22. Pf4 e5 23. Pxg6 hxg6 24. h4 c4!  Zwart neemt nu het initiatief en laat het niet meer los.. 25. h5 g5! 26. Lh3 cxd3!  Mooi gespeeld. Op 27.Lxc8 speelt zwart eerst  27…. Dxc2 met prachtig spel voor de kwaliteit. Voorzichtige naturen zouden voor 26…. Tcd8 hebben gekozen, waarna zwart ook beter zou hebben gestaan. 27. cxd3 d5!!

De consequentie van de vorige zet. Zwart offert opnieuw de kwaliteit. Zie diagram 2.  28. Tf5?  Na 28.Lxc8 Dxc8! krijgt zwart fraai spel wegens de dreigingen dxe4 als Dh3, maar de gespeelde zet is helemaal niks.  28…. Kh8  Hier laat zwart ook een steekje vallen. Kwaad kan het niet, want hij blijft toch gewonnen staan. Na 28…. dxe4 was hij bang voor 29.Txg5 Lxg5 30.Dg4, maar dat wordt met Db6+ en Dxf6  gemakkelijk weerlegd. 29. Dg4 dxe4 30. dxe4 Dc2 31. Te1 Tc4  Wit had hier nog 7 minuten, zwart 27. 32. Lg2 Lc8 33. Lf2 Dxb2! 34. Lf1 Tc2 35. Le3 Lxf5 36. Dxf5 Dxa2 37. Td1 De6 38. Td7 Dxf5 39. exf5 Kg8 40. Lxa6 Ta8 41. Lf1 Tb8 42. Ld3 Tcc8 43. La6 Td8 44. Tc7 b3 45. Lc4 b2 46. Lxf7+ Kh8  Wit geeft het op. Een mooie partij van de Terneuzenaar.