Back                                       Superpartij van Van Wely                                       PZC 10-12-2005

 

De wereldschaakbond FIDE heeft het toernooi in de voorronde om de wereldbeker georganiseerd in Chanty-Mansisk, een plaats ver in het noorden van SiberiŽ!!  Amsterdam, Londen, New York, Parijs of Berlijn zijn blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg meer. De schaakmeesters moeten zich steeds vaker reppen naar de meest ontoegankelijke en verre gebieden, waar president Iljoemzjinov de scepter zwaait en geen kritische pottenkijkers zijn. Is dat een teken, dat het schaken steeds meer een wereldomspannende massasport is geworden, of is het een teken van verval? De tijd zal het leren.

Aan het toernooi namen 128 uitverkoren grootmeesters deel die elkaar in korte  matches bekampten. Wie een match verloor, kon meteen naar huis. Er bleven dus steeds minder spelers over. Lekker gemakkelijk voor de organisatie!

Voor Nederland traden Van Wely, Sokolov en Tiviakov in het strijdperk. De tegenstand was enorm. Bijna de hele wereldtop was er, behalve Topalov, Kramnik en Anand natuurlijk. In een normaal toernooi kun je nog eens een slechte dag hebben, dan is er in de volgende ronden nog alle gelegenheid om terug in de wedstrijd te komen, zoals het in voetbaltermen heet. Bij een toernooi in matchvorm is dat niet mogelijk. Hier bestond een match uit twee partijen, die onder normale condities werden gespeeld. Was de stand dan nog gelijk, dan volgden er twee rapidpartijen. Als er dan nog geen winnaar was, beslisten snelschaakpartijen.

Het is niet te verwonderen, dat de schakers met de beste zenuwen en fysieke gesteldheid overbleven.

Van Loek van Wely, de Nederlandse kampioen, werd het meeste verwacht. Hij heeft zich langzaam maar zeker naar de wereldtop gewerkt. Hij is de onbetwiste opvolger van het trio Euwe, Donner en Timman. In het begin van het jaar speelde hij een uitstekend Corus-toernooi, terwijl hij later in Dortmund, temidden van de supersterren, met een gedeelde tweede plaats ook goed voor de dag kwam. De vraag is of Van Wely beter schaakt dan de drie genoemde voorgangers. Hij is zeker beter dan Donner ooit geweest is en waarschijnlijk zelfs beter dan Euwe. De successen van Timman heeft hij nog niet geŽvenaard, maar schaaktechnisch komt hij zeer dichtbij. Het schaken heeft in de wereld een enorme ontwikkeling doorgemaakt en Van Wely is niet afgehaakt. In tegendeel! In SiberiŽ speelde hij, na eerdere winst op Minasian en Moisejenko, een wereldpartij tegen de jonge Teimoer Radjabov uit Azerbeidzjan. Het werd de hoofdvariant van het Konings-Indisch. De ontwikkeling van deze opening is een mooi voorbeeld van wat er de laatste decennia in het schaken is veranderd. Wie een boek over het Konings-Indisch van omstreeks 1960 vergelijkt met een recent boek, kan nauwelijks geloven, dat het om dezelfde opening gaat. En het einde is nog lang niet in zicht.

L. van Wely - T. Radjabov.

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Pc6 8.d5 Pe7 9.b4 Ph5 Van de oude zet 9...a5 is men een beetje teruggekomen. Goede antwoorden zijn 10.La3 en 10.bxa5 Txa5 11.a4 enz. Zwart moet zo snel mogelijk met een tegenactie op de koningsvleugel komen. 10.Te1 Om op 10...Pf4 11.Lf1 te kunnen spelen. 10...f5 11.Pg5 Pf6 12.f3 Kh8 Van Wely is goed bekend met deze variant. Tegen de Griek Kotronias in het Europees landenkampioenschap, die hier 12Öc6 speelde, bracht hij een fraai stukoffer, dat hij helaas niet af kon maken. Ook in het kampioenschap van Nederland leed hij een nederlaag met die variant tegen Stellwagen. Maar Van Wely is er de man niet naar om dan naar wat anders uit te zien. Gelukkig maar, want dan hadden we deze partij van hem nooit te zien gekregen. 13.Pe6! Van Wely wacht niet tot zwart h6 speelt en plaatst zijn paard maar meteen op e6. Het is een idee, dat lang geleden al door Taimanov in de praktijk werd gebracht. De stelling was toen wel wat anders. 13...Lxe6 14.dxe6 fxe4 De pion op e6 lijkt erg zwak, maar dat is toch een beetje gezichtsbedrog. Op meteen 14...Dc8 volgt bijvoorbeeld 15.Pd5! en de dame moet terug.  15.fxe4 Pc6 16.Pd5 Pxe4 17.Lf3 Pf6 18.b5 Pxd5 19.bxc6! De clou van het witte plan. Op 19... Pc3 volgt 20.cxb7!! 19...Pb6 20.cxb7 Tb8 Of 20...e4 21.Txe4 Lxa1 22.e7 enz. Wit heeft nu een fenomenale vrijpion. Het is zaak voor wit om de stelling open te breken en zo de lopers ruimte te geven. 21.c5! e4 Ook na 21...dxc5 22.Dxd8 Tfxd8 23.Lb2 blijft wit aan het roer. 22.Txe4 dxc5 23.Dxd8 Tfxd8 24.Lg5 Te8 25.Td1 Ld4+ 26.Texd4!  Het bescheiden 26.Kh1 zou waarschijnlijk ook wel voldoende zijn geweest.  Nu krijgen we nog mooi vuurwerk te zien. 26...cxd4 27.e7 h6 28.Lf6+ Kg8 29.Txd4 Kf7 30.Td8!!

 

 

Een prachtige zet, die de partij op korte termijn beslist. Zwart is niet in staat om zonder kleerscheuren de witte vrijpionnen, die gesteund worden door het machtige loperpaar, onder controle te krijgen. Er gaat groot materiaal verloren. 30...Pd7 Het enige om nog even door te kunnen spelen. Op 30...Kxf6 volgt 31.Txe8 Txe8 32.Lc6 Tb8 33.e8D Txe8 34.Lxe8 met gemakkelijke winst voor wit. 31.Lh4 g5 32.Txd7 Ke6 Opnieuw is de loper taboe: 32...gxh4 33.Lh5+ Ke6 34.Lxe8 Txe8 35.Td8 enz.

33.Lg4+ Kf6 34.Le1!! Txb7 Na 34Ö Txe7 35.Lc3+ Kf7 36.Txe7 Kxe7 37.Lc8 is het ook uit. 35.Lc3+ Kg6 36.Lf3 Tb1+ 37.Kf2 Tc1 38.Txc7 Kf5 39.Lh5 Tc2+ 40.Kf3

Een schitterende overwinning, die Van Wely waarschijnlijk wat overmoedig heeft gemaakt, want de tweede partij verloor hij roemloos.