Retour                                Randomised Chess, een premie op luiheid.                   PZC 1995

 

Er zijn grootmeesters, die klagen omdat de openingstheorie zo omvattend is geworden, dat ze het niet allemaal kunnen bijhouden. Om de theorie uit te schakelen zou door loting de beginstelling moeten worden bepaald. De Amerikaanse grootmeester Christiansen is, blijkens een interview in 'Schaaknieuws 17', een voorstander van dit z.g. 'randomised chess'.
 

Daar is heel wat op af te dingen. Een lezer van Schaaknieuws merkt op, dat Christiansen en zijn professionele medestanders blijkbaar te lui zijn om te studeren. Ze willen de andere grootmeesters, die keihard werken, ook de mogelijkheid tot voorbereiding ontnemen. Het randomised chess is een premie op luiheid!

 

Anders ligt het natuurlijk voor de amateurs, de liefhebbers, die het spel louter voor hun plezier spelen. Zijn ze machteloos tegen de spelers, die zich suf studeren op openingstheorie?

Helemaal niet. Het schaakspel is zo veelzijdig, dat men met een goed doortimmerd klein openingsrepertoire een heel eind kan komen zonder kennis te hebben van de allerlaatste openingsnieuwtjes.


Een speler, die in het Zeeuwse schaak al jarenlang met succes zijn eigen weg gaat, is Wout van Wijnen uit Goes.

Twee partijen van hem.

Groffen- Van Wijnen, Middelburg,1995

1.d4 d6  Een flexibel systeem. Het kan overgaan in allerlei openingen, de Pirc, de Philidor, koningsin­disch, oud indisch, de moderne verdediging en aanverwante opstellingen. Het enige nadeel kan zijn, dat het een beetje passief is, maar dat is voor een speler, die niet bang is om zich langdurig te moeten verdedigen, geen onoverkomelijk bezwaar. 2.c4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.e4 e5 5.d5  Met deze zet wordt voor lange tijd het centrum vastgelegd. Veel spelers zouden in deze stelling 5.Pf3 hebben gespeeld. Na 5..... g6 was dan een volbloed koningsindisch op het bord gekomen. 5..... a5 6.Le3 Le7  Nu wordt het dus Oud-Indisch 7.h3 Pf8 8.Ld3 Pg6  Een zet, die Van Wijnen al meer heeft toegepast. Zie ook de volgende partij. De normale gang van zaken is 8.... 0-0. 9.g3 Ld7 10.Lc2 O‑O 11.La4 Wit probeert zijn 'slechte loper' af te ruilen, maar zwart gaat er niet op in. 11..... Lc8! Zulke tempoverliezende zetten zijn alleen in gesloten stellingen mogelijk. 12.Dd2 Pe8 13.Lc2 f6 Een voor Van Wijnen zeer typerende zet. Hij kiest een passieve maar zeer stevige stelling en ziet er niet tegenop urenlang in de verdediging te zitten. Mogelijk, maar niet helemaal bevredigend was 13.... f5 14.exf5 Lxf5 15.Lxf5 Txf5 16.Pge2 Tf8 17.Pe4 Pf6 18.Pec3 en veld e4 is vast in witte handen. 14.f3 Tf7 15.h4 Lf8 16.Pge2 Pe7 17.g4 g6 18.h5 g5 Nu is de koningsvleugel definitief dichtgeschoven. De eventuele beslissing moet aan de andere kant vallen.

19.0-0 h6 20.Tfd1 b6  Het stukoffer 20.... Lxg4 21.fxg4 Dd7 is na 22.Pg3 Dxg4 23.Dg2 onvoldoende. 21.Pg3 La6 22.b3 Kh8 23.Ld3 Lc8 24.a3 Ld7 25.b4 Kg8 26.Lc2 Pg7 27.Lb3 Kh7  Zwart heeft een uitermate klein terrein voor zijn stukken. Wit kan rustig de meest optimale opstelling van zijn stukken zoeken. 28.c5 Pc8 29.De2 Le7 30.c6  Zwart wordt nog meer teruggedreven, maar 30.cxb6 bood wellicht betere kansen om het zwarte bouwwerk te slopen. 30.... Le8 31.Ld2 Tf8 32.Lc4 Lf7 33.La6 axb4 Gedwongen, anders gaat na bxa5 vroeg of laat de zwarte a-pion verloren. 34.axb4 Tb8 35.Pb5 Tg8  Door de bedreiging van c7 is de bewegingsvrijheid van zwart nog meer ingeperkt. 36.De3 Lf8 37.Kf2 Le7 38.Ta3 Kh8 39.Lc3 Te8 40.Lb7 Lf8 41.Tda1 Pe7 42.Ta8

De strijd lijkt beslist. Zwart moet zijn dame geven voor een toren en een loper. Bovendien verliest hij ook nog pion c7. 42.... Txa8 43.Txa8 Dxa8 44.Lxa8 Txa8 45.Pxc7 Ta2+ 46.Pe2 Pc8 47.Dc1 Le7 48.Db1 Ta7 49.Pb5 Ta4 50.Dc2 Ta6 51.Db2 Pe8 52.Pa3 Pc7 53.b5 Ta8 54.Db3

 

 

Op deze stelling heeft wit zijn hoop gevestigd. Hij rekent erop, dat hij pion d6 kan veroveren. 54.... Kh7? Jammer. In deze zeer bijzondere, ogenschijnlijk totaal verloren stelling had zwart nog een verrassende kans op redding. Hij had 54.... Lg8!! en 55.... Lh7! moeten spelen om een wit paard op f5 te kunnen afruilen. De zwarte koning kan dan naar het midden lopen om bij de verdediging van d6 te assisteren. Bijvoorbeeld: 55.Pc2 Lh7 56.Dc4 Kg7 57.Pb4 Kf8 58.Pa6 Ld8 59.Pxc7 Lxc7 60.Pc1 Ke7 61.Pd3 Lg8 62.Pb4 Lh7 63.Pa6 Kd8 64.Pxc7 Kxc7 en zwart heeft een praktisch onneembare vesting!! Wit kan nog wel een stukoffer op f4 proberen, maar de kans op succes is niet groot. 55.Pg3 Ld8 56.Pf5 Pe8 57.Lb4 Lc7 58.Pc2 Ta7 59.Lc3 Ld8 60.Dc4 Lg8 61.Pb4 Pc7 62.Pa6 Pxa6

Ook 62.... Pe8 helpt niet meer. Wit speelt Lb4 en brengt zijn dame naar a3, net als in de partij. 63.bxa6 Lc7 64.Lb4 Lf7  Zwart is machteloos. Doordat zijn koning aan pion h6 gebonden is, wordt pion d6 onverdedig­baar. 65.Db5 Lg8 66.Da4 Kh8 67.Da3 Lh7 68.Pxd6  Zwart gaf het op.

 

Van Boven-Van Wijnen, Middelburg 1995.

1.d4 d6 2.c4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 Het Oud Indisch dus weer. 4.e4 e5 5.d5 a5 6.Le3 b6 7.Ld3 Le7 8.f3 Pf8 9.Pge2 Pg6 10.a3 Ph5 11.Dd2 Ph4!  Op zeer originele wijze heeft zwart zijn paarden in de strijd geworpen. 12.Pg3 Pf4! 13.Lxf4 exf4 14.Pf5 Lf6 15.0-0 g6 16.Pxh4 Ld4+ 17.Kh1 Dxh4 18.Pb5!  Zwart lijkt plotseling in de problemen te zijn. 18.... Le3 19.Pxc7+ Kd8 20.Dc3 f6 21.Pxa8 Te8!! Sterk gespeeld. Zwart haast zich niet om het paard op a8 op te halen, maar gaat direct op de zwarte koning af. 22.De1 Dh6! 23.g4 fxg3ep 24.Dxg3 Lf4 25.Df2

 

 

25.... Te5!! De fraaie pointe van het zwarte plan. Na 26.Dxb6+ Ke8 27.Pc7+ Ke7 28.Tf2 Th5!! 29.Kg1 Txh2 30.Kf1 Th1+ 31.Ke2 Txa1 is de zwarte aanval onweerstaanbaar. 26.Tg1 Lxh2! 27.Dxh2 Th5 28.Dxh5 Dxh5+ 29.Kg2 Dg5+ 30.Kf2 Dd2+ 31.Le2 Dd4+ 32.Kg2 Lb7 33.Pxb6 Dxb6  Na het optrekken van de kruitdampen is een moeilijk te beoordelen stelling ontstaan. Wit moet in elk geval voor remise vechten. De zwarte dame is zeer beweeglijk en dat kost wit in tijdnood de kop. 34.Tab1 Lc8 35.b4 De3 36.Tge1 Dxa3 37.b5 h5 38.b6 Dc3 39.Tec1 Dd2 40.Kf2 Lb7 41.c5 dxc5 42.Kf1 De3 43.Tc4 g5 44.Tb2 h4 45.Kg2 h3+!! 46.Kxh3 Dg1 47.e5 fxe5 48.Tg4 Dc1 49.Tb5 Dh1+ 50.Kg3 De1+ 51.Kh3 Dxe2  De rest van de partij, die vanaf de 40e zet moest worden uitgevluggerd, is niet precies meer te achterhalen. Dat is ook niet belangrijk meer. Zwart staat totaal gewonnen en haalde gemakke­ijk het punt binnen. Een originele, spectaculaire partij!