Retour                                 Adrie den Hamer in grote vorm                             PZC 27-12-1975

 

In de derde ronde van bet Zeeuws kampioenschap was Adrie den Hamer weer eens de oude. In een fraaie partij, de beste tot nu toe van het toernooi, werd Bert Henderikse kansloos gelaten. Als Adrie de huidige vorm weet te handhaven, wordt hij nog een gevaarlijke concurrent voor de titel. Helaas weet men bij hem nooit waar men aan toe is. Fraaie partijen wisselt hij af met onbegrijpelijke inzinkingen.

Wit: A. den Hamer Zwart: B. Henderikse, Poolse opening.

1.Pf3 Pf6 2. g3 b5 Een zeldzame opstelling. Wil men met zwart de dameloper fianchetteren, dan komt ook 2. .... b6 in aanmerking. 3. Lg2 Lb7 4. a4 a6 Meer voor de hand lag 4. .... b4. Een praktisch nadeel van de tekstzet is, dat zwart iedere keer weer de gevolgen van afruil door wit op b5 moet doorrekenen. Men zou dus kunnen stellen, dat 4. ..,. a6 een tijdverslindende zet is. 5.d3 g6 Ook 5.... d5 was een goede mogelijkheid. Zwart kiest een enigszins passieve opstelling, die echter met slecht is. 6.e4 d6 Meteen 6. .... Lg7 was ook goed. Wit had dan niet goed met 7. b3 kunnen antwoorden. Erg belangrijk is het allemaal nog niet. 7. b3 Lg7 8. Lb2 c5 9. Pbd2 Pc6 10. 0-0 0-0 Zwart is met gelijk spel uit de opening gekomen. De echte strijd begint nu pas goed. Gezien de pionnenstelling, moet wit op de koningsvleugel iets proberen te bereiken, terwijl zwart zijn kansen op de damevleugel of in het centrum moet zoeken. 11. Tel Db6 12. Pf1 e6 13. Pe3 Tad8 Zwart wacht af. Hij had met 13. .... Pd4 de strijd wat kunnen verscherpen. Ook 13. .... d5 was helemaal niet gek. Zwart had dan zelfs iets beter gestaan, omdat doorschuiven (14. e5) niet goed is: 13. .... d5 14. e5 Pd7 15. Pg4?! h5 16. Pf6+ Lf6: 17. ef6: d4 en zwart wint een pion. Of wit daar voldoende tegenspel voor krijgt is zeer de vraag. 14. h4 .... Het schuchtere begin van wat op een aanval begint te Lijken. 14. .... Dc7 Zwart heeft slechts defensieve oogmerken. De dame moet e.v. op de koningsvleugel ingrijpen. 15. Pg5 Pe8 16. Lg7: Pg7: Er is nog steeds niet veel gebeurd. De zwarte koningsvleugel is een beetje verzwakt, maar ernstige gevolgen heeft dat niet. 17. Pg4 f6 18. Ph3 Pe5 19. Pe3 f5 Zwart gaat tot actie over. Het is maar een héél klein actietje, maar als hij later consequenter was geweest, was het misschien toch nog wel wat geworden. 20. Pf4 Df7 Diepzinnig spel. Zwart begint enige druk op de f-lijn uit te oefenen. Hij heeft tot nu toe erg goed gespeeld en wit geen enkele kans gegeven. Achteraf blijkt de witte manoeuvre met Tel, Pf1- Pe3- Pg4- Pe3 toch te tijdrovend te zijn geweest. Directe actie met 11. Ph4 en f4 had misschien meer opgeleverd. Zwart heeft dus met zijn openingsstrategie succes gehad, helaas voor hem bestaat een partij niet alleen uit een opening. 21. ab5:  Eindelijk! 21. .... ab5: 22. Ta5 Ook 22: Ta7 zag er goed uit. Bijvoorbeeld: 22. ...Ta8? 23. Tb7: Db7: 24. ef5: d5 25. Ped5:! en de zaak gaat kapot voor zwart. Na 22.... Pc6! is het echter een slag in de lucht. 22. .... Ta8?! Niet consequent. Hij had 22. .... fe4: kunnen spelen, waarna onpeilbare vetwikkelingen hadden kunnen ontstaan. Een van de 3989 mogelijkheden: 22... fe4: 23. de4: Ph5! 24. Ph5: Df2:+ (Ook 24 ... gh5: was goed) 25. Kh2 gh5: en het blijft zeer moeilijk. 23. Tb5:!  Zeer riskant. Het is duideli<jk, dat de toren in moeilijkheden komt, maar wit heeft zeer scherp gerekend. 23. .... Lc6 24. Tb6 Dc7 De witte toren is gevangen.

 

 

25. Pc4!! Een briljante zet, die deze partij ver boven het gemiddelde uittilt. Waarom zo goed? Het vervolg geeft daarop een afdoende antwoord. 25. .... Pc4:? Zwart hapt meteen toe en bezegelt daarmee zijn lot. Hij had eerst op e4 moeten slaan. Een mogelijk vervolg: 25. .... fe4: 26. de4: Pc4: 27. Tc6: Dc6: 28. e5 Da7 (d5 Pd5:!) 29. La8: Pe5! 30. Lg2 en wit staat iets beter. 26. Tc6:!! De fraaie pointe van de witte combinatie. Maar het gaat nog verder. 26. .... Dc6: 27. ef5:! Dd7 Ook 27.... d5 is niet meer voldoende om de partij te redden. Wit antwoordt eenvoudig 28. dc4:! en er is geen verdediging meer. 28. fe6:!  Nog een tussenzet. Den Hamer speelt het laatste deel van de partij werkelijk formidabel. 28… De7 29. dc4:! IJzig kalm. Wit wil de kwaliteit niet eens terug hebben. 29..... Tf4: Zwart ziet het niet meer. De toren op a8 wegzetten is ook hopeloos. Wit heeft dan drie pionnen voor de kwaliteit, zijn paard komt naar d5 en de rest speelt zich vanzelf. 30. La8: Tf6 31. Ld5 Pf5 32. Da1 Pd4 33. Dd1 Kg7 34. c3 Pf5 35, b4 ab4: 36.cb4: Zwart gaf het op.

Zelfs al zou Den Hamer laatste worden in het toernooi ......., deze partij nemen ze hem niet meer af.