Terug                                                Hoog Spel                                                  PZC 31-12-87

Kasparov zit dus weer voor twee jaar op de troon. Toch is zijn blazoen ernstig beschadigd. Niet alleen in schaaktechnische zin, Karpov bleek op zijn minst gelijkwaardig, maar vooral als persoon. Kasparov is geen gentleman. Dat is vooral gebleken uit zijn boek Hoog Spel, dat vlak voor de match uitkwam en door hem met veel bombarie aan de pers is gepresenteerd. Het boek is een grote zelfverheerlijking, zoals die nog niet eerder in de schaakwereld is voorgekomen. Feitelijk is Kasparov een echt kind van Stalin, meer dan van Gorbatsjov, die hij zo zegt te aanbidden. Kasparov heeft een manager in de persoon van de Engelsman Andrew Page. Wat een mislukking! Krabbé is in New in Chess Magazine de mening toegedaan, dat Page de verschijning van het boek had moeten verhinderen. Gelukkig heeft deze dat niet gedaan. We weten nu wat voor vlees we in de kuip hebben.

De meest schandelijke streek, die Kasparov in het boek uithaalt, is de wijze waarop hij zijn voormalige secondant Vladimirov zonder schijn van bewijs van verraad beschuldigt. Zoals bekend verloor Kasparov in de vorige match drie partijen achtereen, waardoor hij zijn voorsprong geheel kwijtraakte. Vladimirov krijgt daarvan de schuld, hij zou openingsgeheimen aan Karpov verraden hebben. Niet zo'n fraaie streek van een wereldkampioen om een collega op zo'n manier de grond in te boren. Voor een westerse rechtbank zou Kasparov een proces wegens smaad zeker verliezen. Bij verlies van de wereldtitel stond hem dat misschien ook in de Sovjetunie te wachten.

Wat mij persoonlijk in het boek nog het meest steekt, is dat de wereldkampioen nergens ook maar een woord van waardering voor de schaakcapaciteiten van zijn voorganger op papier heeft durven zetten. Want laten we wel wezen, Kasparov is een geweldig schaker, maar aan de fantastische erelijst van Anatoly Karpov kan hij (nog) niet tippen. Kasparov is ook voorzitter van de Vereniging van Grootmeesters. Als eerste agendapunt op de volgende vergadering stel ik voor de rehabilitatie van Vladimirov! Het mag toch niet zo zijn, dat andere grootmeesters dit zomaar laten passeren?

Ongelofelijk is het, dat Kasparov voor een groot deel van het publiek nog steeds de grote held is. Right or wrong, my King! Op een of andere manier denkt men, dat de wereldkampioen een einde kan maken aan de escapades van Campomanes, het heerschap, dat als voorzitter van de wereldschaakbond fungeert. Wat heeft Kasparov in de afgelopen twee jaar dan ondernomen? Waarom is zijn paladijn Keene in de staf van Campomanes opgenomen?

In Spanje heeft Campomanes het weer heel bont gemaakt. Er zijn enkele aardige details bekend geworden over zijn levenswijze in Sevilla op kosten van de FIDE. Zo was hij tijdens een diner met de burgemeester van Sevilla niet tevreden met een fles Vega Sicilia, een Spaanse wijn van 320 gulden de fles, en liet een andere wijn van 650 gulden de fles aanrukken.

Zijn aanwezigheid in Sevilla werd beloond met het sommetje van ongeveer 32.000 gulden, terwijl zijn medewerkers (Keene ook?) 25.000 gulden opstreken. Natuurlijk kregen de heren ook nog een onkostenvergoeding van 1000 gulden per dag en werden ze ondergebracht in een schitterende villa!

Deze leiders van de Wereldschaakbond zeggen op te komen voor de landen van de derde wereld! Ja, voor afgevaardigden van de Stroessners en Pinocets! Als Kasparov er inderdaad in slaagt om Campomanes en zijn kliek weg te krijgen, wat ik niet geloof, hij heeft er geen belang bij, kan hij rekenen op clementie ten aanzien van de misstappen, die hij naast het schaakbord de laatste tijd heeft gedaan.