Retour                                         Helmut Cardon in Hongarije                  8-4-1988

Helmut Cardon, onze enige en echte Zeeuwse schaakmeester speelde kortgeleden weer in een toernooi in Hongarije. Het was ditmaal een open toernooi in Budapest, waaraan meer dan vierhonderd spelers deelnamen, waaronder niet minder dan 12 grootmeesters! Het toernooi werd gewonnen door de Rus Bareev met 8 punten uit 9 partijen. Helmut scoorde zeer verdienstelijk 6,5 uit 9 waarmee hij op gelijke hoogte bleef met o.a. de grootmeesters Svjesjnikov, Knaak, Tseitlin en Kotsjev. Zijn toernooiprestatierat´ng bedroeg 2500, waarmee hij dik tevreden was. Een bijzonder aardige partij speelde hij tegen de Bulgaarse grootmeester Spiridonov.

Cardon - Spiridonov Budapest 1988.
1. d4 Pf6 2. c4 e6
In een vorige partij (Metz 1986) speelde de Bulgaar Gruenfeld-indisch, maar moest eveneens in het zand bijten. 3. Pc3 Lb4 4. e3 c5 5. Ld3 d5 6. cxd5 Pxd5 7. Pge2 cxd4 8. exd4 Pd7 Het paard hoort eigenlijk op c6 om druk op pion d4 te kunnen uitoefenen. wart wil het blokkadepaard op d5 een steuntje met Pf6, maar dat laat wit niet toe. 9. a3 Pxc3. 
Er zat niet veel anders op. De terugtocht van de loper zou wit ook het beste spel geven. B.v.: 9. ... La5, 10. 0-0 0-0, 11. Pxd5 exd5, 12. Lf4 Pf6, 13. Tel en wit staat beter. 10. bxc3 Le7 11. Pg3 Dc7 Volgens Cardon is dit een fout. De dame had beter op d8 kunnen blijven om f6 en e7 te dekken. Beter was 11.... 0-0, waarna wit weliswaar iets beter staat, maar nog geen onherstelbare schade is aangericht. 12. Lb2 Wits plan is duidelijk; hij wil c4 en daarna d5 doorzetten. waarna de zwarte koningsvleugel onder sterke druk komt te staan. 12.... 0-0 13. 0-0 Pf6 Of 13. ... Pb6 14. c4! Pxc4 15. Dc2! en wit wint de pion met voordeel terug. 14. c4 Td8 De kunst van het schaken is om je stukken op de goede plaatsen te zetten. Zwart had beter zijn toeren op e8 kunnen plaatsen. 15. Tel Ld7 16. d5! Te8 Zwart staat onder geweldige druk. De machtige witte lopers bedreigen direct zijn koning. Wit ziet nu ook nog kans om zijn d-pion door te drukken. 17. Le5 Da5 Helemaal fout was 17. ... Dc5, 18. d6 Ld8, 19. Ph5 Pxh5, 20. Dxh5 h6, 21. Lxh7 en de zwarte dame gaat verloren. 18. d6 Ld8. Strategisch gezien is de zwarte stelling verloren. Het ruimtegebrek is zeer nijpend en de witte stukken dreigen zijn koningsstelling vernietigend binnen te dringen. 
19. Ph5 Tc8. 
Dit geeft wit de mogelijkheid de partij passend te besluiten. Taaier was 19. ... Pxh5. Cardon geeft de volgende fraaie variant, die de machteloosheid van zwart treffend illustreert: 20.Dxh5 h6, 21. Dg4 f6, 22. f4!!! fxe5, 23. fxe5, Lb6t, 24. Kh1 Lc6, 25. Dg6 Dd2, 26. Te2 Dg5, 27. Dh7+ Kf8, 28. Tf1+ en wint. De machtige vrijpion op d6 maakt het zwart onmogelijk om voldoende stukken naar de bedreigde koningsstelling te brengen.

 

 

 

 

 

 

20. Pxg7!  De beslissende combinatie. De zwarte stelling wordt opgeblazen. 20.... Kxg7 Na 20.... La4 komt eenvoudig 21. Dcl! met het oogmerk g5! 21. Dg4+ Kf8 22. Dg5 Wit dreigt nu 23. Dh6 Kg8, 24. Lxh7+ Kh8, 25. Lxf6+ Lxf6, 26. Lg6+ en mat op f7. 22.... Dxe5 Opgeven is nog altijd een van de moeilijkste zetten die er bestaat. Hier was het ongetwijfeld de beste. 
23. Dh6+ Kg8 24. Txe5 Kh8 25. Tg5 Tg8 26. Txg8+ Kxg8 27. Tel Tc5 28. Te3 e5 29. Tg3+ Lg4 30. Txg4+.
 
Een fraaie prestatie van onze Zeeuwse schaakmeester! 
(Deze partij ook in NASPELEN)

 

 

 

 

 


Bovenstaande stelling stamt uit de partij Cardon - Perez Garcia uit het Noteboomtoernooi welke eerder in deze rubriek werd besproken. Het is nodig er nog even op terug te komen. Zwart speelde hier 20. .... Pxc3+ en moest na 21. Kd3 Db5+, 22. Kxc3 Da5+, 23. Kb3 zijn koning omleggen. Met het wonderbaarlijke 20.... Le6!!! 21. Dxe6 Kg7!!! had zwart zich echter veel beter kunnen weren. Aan een uitvoerige analyse van Cardon ontlenen we de volgende varianten.
a) 22. De5+ Pgf6! 23. Txa8 Dxc3 en hoewel wit in deze fantastische stelling een karrevracht materiaal voor staat is hij onmiddellijk verloren. B.v.: 24. Td1 Dc2+ 25. Ke3 Dxd1 26. Le2 Dd2+ 27. Kf3 g4 mat.
b) 22. Txg8+ Txg8 23. De7+ Kh8 24. De5+ Kh7 25. f3! Dxc3 26. fxe4 Dxa1 27. De5+
en remise door eeuwig schaak. 
c) 22. f3!!!, ontdekt in de studeerkamer, geeft wit winstmogelijkheden. B.v.: 22.... Dxc3 23. fxe4 Kxh8 24. De5+ Kh7 25. Td1 enz.