Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Memorie van Successie Cornelis Griep (1789-1856)
(kantoor Goes, 1856, no. 215)

 

Memorie van aangifte der
nalatenschap van Cornelis
Griep, overleden te Fort Bath

De ondergetekende Willemina Cornelisse Rottier, particuliere, weduwe van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde met wijlen Cornelis Griep, in leven gepensioneerd Rijks ambtenaar, wonende te Fort Bath. Maria Griep, particuliere, in huwelijk met en ten dezen geadsisteert en geautoriseerd door Leendert Johannis Eybaard, genees- heel- en verloskundige, wonende te Krabbendijke. Cornelis Griep Corneliszoon, meerderjarig jongman, particulier, wonende te Fort Bath voornoemd, kiezende ten effecte dezes gezamelijk domicilie ten kantore van den notaris Adriaan Kakebeeke Jacobszoon te Krabbendijke
....... no. 58; geven te kennen:
Dat hun man en vader, voornoemden Cornelis Griep, op den 13 September 1856, in de gemeente van Fort Bath, plaats van deszelfs laatste domicilie, is overleden.
Dat den overledenen bij deszelfs testament gepasseerd voor den notaris Leonard de Fouw Janszoon, gevestigd geweest te Goes, en getuigen, in dato 6 april 1812, na doode behoorlijk geregistreerd, tot deszelfs erfgename in het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap heeft benoemd deszelfs voornoemde echtgenote Willemina Cornelisse Rottier, terwijl het niet beschikbare wordt geerfd door zijne met dezelve in huwelijk verwekte kinderen, voornoemde Maria- en Cornelis Griep Corneliszoon.
Dat met dit overlijden geen fidei comm. is gedevolveerd noch vruchtgebruik is vervallen.
Dat den overledenen heeft nagelaten de helft in de navolgende onroerende goederen, met derzelven toebehooren, allen gelegen in de gemeente Fort Bath, waarvan de wederhelft uit krachte van de bestaan hebbende gemeenschap de eerste aangeefster is toekomende, te weten:
Alles in sectie B.
Nummero 34, huis en erf, een roede; twaalf ellen.
Nummero 160, idem, drie roeden, vijf en dertig ellen.
Nummero 227, idem, een roede veertig ellen.
Nummero 228, een roede vijftien ellen.

Gedaan te Fort Bath den 14 november 1856

Was getekend: W.C. Rottier, Maria Griep, C. Griep Czn.. L.J. Eybaard.

 

Deze pagina  is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2004. C. Griep.