Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Pieter Leendertse DEKKER  (1699-ca. 1779)
Landbouwer en schepen te Baarsdorp

 

 

Pieter Leendertse (of Lindertse) Dekker wordt geboren op 3 juli 1699 te Sinoutskerke als jongste zoon van Leendert (Lindert) Heyndrixsz. en van Pieternella Cornelisse de Jong. Hij wordt op 12 juli gedoopt in de kerk van 's-Heer Abtskerke. Getuigen bij de doop zijn Crijn Marinussen en zijn tante Jannetje Cornelisse de Jong.

Hij trouwt rond 1726 met Maritie Marinusse. Uit dit huwelijk worden in ieder geval drie kinderen geboren: Elena en Fransijna, en een zoon, Jan (1731). Jan is gedoopt in 's-Heer Arendskerke, van de dochters zijn alleen de inschrijvingen in het trouwboek bekend.

Mogelijk zijn de andere kinderen in Baarsdorp zelf gedoopt.
Hiernaast de enige foto die bekend is van de kerk van Baarsdorp, vlak voor de afbraak in 1882. De foto is afkomstig uit "Zeeland in Beeld", van Mr. A. Loosjes.

Pieter woont in deze periode zeker al in Baarsdorp, want hij wordt in de jaren 1730-1742 vermeld als huurder van het recht van maaien van het gras in het kerkhof (P.A. Harthoorn, Baarsdorp, heerlijkheid, poeldorp, monument) 

 

De gezondheid van Maritie Marinusse laat te wensen over, reden om de secretaris en schepenen van de heerlijkheid Baarsdorp te ontbieden. Op 20 april 1746 wordt een testament op de langstlevende opgesteld door de secretaris, Marinis van Steveninck. Deze wordt ook aangesteld als "reddenaar van den geheele boedel". Voor de tekst van het testament, klik hier. 

Na het overlijden van Maritie Marinusse hertrouwt Pieter met Cornelia Wijngaards. Dit feit is vooralsnog alleen bekend uit de tweede huwelijksinschrijving van Cornelia Wijngaards, in 1780, waarin ze genoemd wordt als weduwe van Pieter Leendertse Dekker. Ze is dan afkomstig van Wissekerke.

In de jaren 1747 en 1751 bekleedt Pieter Dekker een publieke functie binnen de heerlijkheid. Hij wordt dan genoemd als schepen van Baarsdorp (RAZE 2518).

 
BAARSDORP NO. 4

Pieter woont van 1747, na het overlijden van zijn eerste echtgenote, tot 1762 op het hoefje Baarsdorp no. 4. Op 7 mei van dat jaar verkoopt hij zijn bezit aan Jacobus Anthonisse Verdonk, voor een som van 875 vls. (GA Borssele, RAZE 2512). Het hoefje was gesitueerd aan de noordzijde van het dorpsplein van Baarsdorp, en is hieronder op de eerste kadastrale kaart van 1832 onder nummer F 81 in zwart aangegeven

De foto rechts toont het hoefje zoals het er in 1953 uitzag. De opname is van P.A. Harthoorn, en afkomstig uit zijn boek "Baarsdorp, heerlijkheid, poeldorp, monument".

 

Dag van Leeveringe gehouden op den 7 meij 1762

Compareerde voor schout en scheepens van Baarsdorp Pr. L. Dekker leevert na drie sondaghse gebooden aan zijnen cooper Jacobes Anthonise Verdonk een hoefje staende alhier op deesen dorpe BDG oost Pieter Allemecinders zuyt 't Dorpspleijn west Pr. Allemecinders noort item nog aldaar een weijje leggende in Adolfhoek groot 120 R BDG oost den hoope zuyt Pr. L. Dekker west Jan Noorthoek noort den kooper nog aldaar 4 G 244 R BDG oost de wegh zuyt Pr. Allemecinders west den kooper noort Pr. van der Helle dees saame 5 G 64 R
De coop is 875 gl - de koop te betaalen contant te leeveringe baaten en lasten 1762 voor de Cooper tot leeveringe en 50st penn. in cluijs.

(RAZE 2512, Baarsdorp)

 

Op 25 oktober 1765 compareert Pieter voor schout en schepenen van Heinkenszand, als vertegenwoordiger van zijn dochter Elena Pieterse Dekker. Zij is dan weduwe van Cornelis Cornelisse Schipper. Vastgelegd worden de plichten van Elena jegens haar minderjarige dochter Maria Schipper. Tevens zal Maria bij het bereiken van haar meerderjarigheid als vaderlijk erfdeel de gouden knopen van haar vader en een zilveren ducaton ontvangen.

Pieter is in ieder geval vr 1780 overleden. In dat jaar hertrouwt zijn tweede echtgenote Cornelia Wijngaards te 's-Heer Arendskerke.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13 maart 2005. C. Griep.