Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Pieter DEKKER (1870-1949)
Militair in Atjeh, vrachtrijder te Kloetinge

 

Pieter Dekker (Pieter) wordt geboren op 11 december 1870 te Wemeldinge, als oudste zoon van Marinus Dekker en Maria Cornelia Geense. Hij heeft nog twee broers en vier zusters. Zijn beide broers en twee zusters zullen later naar de Verenigde Staten van Amerika emigreren.

Hij groeit op te Wemeldinge, waar zijn vader koopman en veldarbeider is. Zijn moeder werkt als winkelierster.

Op 5 mei 1892 wordt hij als dienstplichtig militair bij het derde regiment veldartillerie ingedeeld (als plaatsvervanger voor Walter Kakebeeke, van de lichting 1892 uit de gemeente Goes), onder no. 1.
Hij krijgt de functie van kanonnier.

Volgens het bevolkingsregister van Kloetinge verhuist hij in februari 1894 van Wemeldinge naar Kloetinge, en vertrekt op 29 december van dat jaar naar Harderwijk.

In januari 1895 volgt overplaatsing naar de landmacht in Nederlandsch IndiŽ. Op 16 februari 1895 wordt Pieter te Rotterdam geŽmbarkeerd op de S.S. Bromo.

 

Vlak voor het vertrek naar IndiŽ, in 1895, zal de foto hiernaast zijn gemaakt.

 

 

MILITAIR IN NEDERLANDS INDIň

Op 27 maart arriveert de S.S. Bromo te Batavia, en wordt Pieter Dekker geplaatst bij het Wapen der Artillerie. Hij ontvangt dan Fl 200,- gratificatie.

Het leven als militair bevalt hem blijkbaar wel, want in juni 1896 gaat hij een vrijwillige verbintenis aan voor zes jaren bij de Koloniale Troepen.
Een jaar later wordt hij bevorderd tot korporaal.

Hij maakt een overstap naar de bergartillerie, later weer naar de veldartillerie, en in juli 1901 opnieuw naar de bergartillerie.

In juni 1902 en in juni 1904 wordt Pieter gereŽngageerd voor twee jaren, steeds met een gratificatie van Fl 100,-.

In oktober 1904 volgt een benoeming tot "korporaal bij de trein".

 

Pieter Dekker met zijn soldaten te Atjeh, circa 1900.
Pieter is de enige die zich te paard mag verplaatsen.

 

TERUG IN NEDERLAND

In juni 1906 keert Pieter terug in Nederland, en op 10 oktober van dat jaar trouwt hij met Fransina Verburg.
Zij is geboren op 21 augustus 1869 te Kloetinge, als dochter van de koopman Johannes Cornelis Verburg en van Elisabeth Zwartepoorte.

Ze gaan eerst wonen aan de Achterweg in Kloetinge, mogelijk in het huis van haar ouders.
Later betrekken ze een woning met winkel te Kloetinge, gelegen aan het Kerkplein, no. A 169.
Fransina Verburg drijft hier een zaak in kruidenierswaren, Pieter heeft verschillende baantjes. Hij is vrachtrijder, daarnaast verkoopt hij rentezegels bij het V.O.V. en verzekeringen van de raad van arbeid, en is jarenlang afzegelaar bij de tram Goes-Wemeldinge.

 

 

Pieter en Fransina krijgen in 1908 een dochtertje, Elisabeth, dat echter slechts twee maanden oud wordt.
Op 10 december 1910 wordt hun dochter Maria Elisabeth geboren.

De halfzuster van Fransina Verburg, Janna de Jager, is nooit getrouwd, en komt bij hen inwonen. Als Fransina in de twintiger jaren ziek wordt is het "tante Janna" die voor haar en haar dochter Marie zorgt.

Fransina Verburg overlijdt op 30 oktober 1929 aan de gevolgen van kanker

 

Pieter Dekker in de Nieuwstraat (nu Jachthuisstraat) te Kloetinge
Links om de hoek woonde hij, aan het Kerkplein.

 

HET SOLDATENHART SPREEKT

Als de echtgenoot van zijn dochter Marie, Gerrit Johannes de Graag, een ernstige neurologische kwaal blijkt te hebben, gaat Pieter Dekker begin september 1937 bij hen inwonen aan de Klokstraat 7 te Goes. Gerrit de Graag overlijdt een jaar later, in september 1938.

Op 18 augustus 1939 verhuist Pieter met zijn dochter Marie en zijn twee kleindochtertjes Maatje en Gerda naar een huis aan de Piccardtstraat 32 te Goes.
Hier maken ze de Tweede Wereldoorlog mee, en ondanks de soms gevaarlijke situaties gaat het soldatenhart van Pieter weer sneller kloppen. Als er geschoten wordt rond de Wilhelminastraat kan hij het niet laten. Terwijl zijn dochter tevergeefs roept: "vader, vader, pas toch op, kom noe toch binnen", gaat hij poolshoogte nemen. Stinkend naar kruitdampen en met twinkelende oogjes vertelt hij na afloop zijn verhaal.

Eind 1948 krijgt ook Pieter kanker, en na een relatief korte ziekte overlijdt hij op 16 maart 1949, 78 jaar oud.
Hij wordt begraven te Goes, geld voor een grafsteen is er echter niet.

Hiernaast een foto van Pieter Dekker met zijn kleinzoon Wim, naast het huis aan de Piccardtstraat in Goes.
(circa 1947)

 

 

Deze pagina  is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2005. © C. Griep.