Start
Griep uit Rilland
Genealogieen
Kwartierstaten
Stamreeksen
Voorouders
Kloetinge
Links

 

Jan Adriaense GRIEP (1666-1726)
Stamvader van de familie Griep uit Zeeland

 

In de kantlijn van het doopboek van Hoedekenskerke is door predikant Michiel Eversdijck de volgende vermelding toegevoegd: Jan Adria(ense) Griep is opden 8 sept(ember) 1666 geboren maar hier in de gereform(eerde) k(er)ke niet gedoopt om dat sijn ouders paaps waren.
Waarschijnlijk is deze aantekening toegevoegd toen Jan Griep belijdenis deed of toen hij in ondertrouw wilde gaan. Opvallend is wel dat Jan zijn exacte geboortedatum wist te noemen.

Van die ouders is vooralsnog niets bekend, behalve dat de naam van zijn vader Adriaan was. Jan Griep zal dit tijdens het bijschrijven aan Michiel Eversdijck verteld hebben, want de naam is toegevoegd boven de naam van Jan.
Op het moment van de inschrijving zullen de ouders van Jan niet meer in leven zijn geweest, gezien het gebruik van de verleden tijd: "..paaps waren".

Het is minder aannemelijk dat de ouders van Jan Adriaense inwoners van Hoedekenskerke zijn geweest. Michiel Eversdijck is van 1657 tot 1705 predikant van Hoedekenskerke geweest. Hij was al in functie voordat Jan geboren is, en had zijn ouders derhalve moeten kennen.

 

HAER ONEERLIJCK GEDRAEGEN

"Jan Adriaensse Griep, met Cornelia Abrams, beijde van hier (dogh alsoo het notoor was, en
genoeghsaem consteerde, dat dese persoons haer oneerlijck gedraegen hadde, en dat dese bruit nu
al een geruime tijt beswangert was, en haast soude baeren, soo sijn deselvs niet aengeteijkent
nogh afgekondight met de gewoonlijcken eerlijcken titul van j.m. en j.d.)
sijn ondertrout den 9 jan: 1694"

 

Op 27 januari 1694 trouwt Jan Griep met Cornelia Abrahams (Verschure). Zij is op 29 januari 1673 te Hoedekenskerke gedoopt als dochter van Abraham Cornelisse Verschure en van Pieternella Cornelisse. Zoals uit bovenstaande notitie van Michiel Eversdijk blijkt was het huwelijk een "moetje", zoals zo vaak in die dagen. In dit geval is het huwelijk echt op de valreep gesloten, want twee weken later wordt het eerste kind van Jan en Cornelia geboren.

Er worden, te Hoedekenskerke, zes kinderen gedoopt: Ariaentje (februari 1694, jong overleden), Ariaen (december 1694), Cornelis (1695), Abraham (1697), Pieternella (1699) en Adriaentje (1704).

Het register van de weeskamer van Hoedekenskerke (RAZE 2864) bevat onder meer de rekening van de boedel van Cornelis Cloet, gedaan op 12 september 1711. Uit deze boedel koopt Jan Griep bouwmateriaal, een maal vier planken voor 0-7-8, en nog vier planken voor 0-9-6.

 

Uit de gerechtsrol van Hoedekenskerke blijkt dat Jan wel eens te diep in het glaasje kijkt. Hij beschuldigt op 19 januari 1712 "in syn dronckenschap" dorpsgenoot Pieter Almekinderen van diefstal. Ten overstaande van de plaatselijke autoriteiten, baljuw en schepenen van Hoedekenskerke, herroept hij zijn beschuldiging (RAZE 2857, februari 1712)

 

Waar kwamen de ouders van Jan Adriaense Griep vandaan ?
Met het oog op de schipperstraditie in de familie is het niet onaannemelijk dat ze over het water naar Hoedekenskerke zijn gekomen. Ze waren "paeps", dus mogelijk kwamen ze van de kant van Vlaanderen.
En waarom bleef Jan Adriaense achter in Hoedekenskerke ? Zijn zijn ouders vroeg overleden, of weer vertrokken ?

Een genealoog heeft nooit gebrek aan vragen.

 

 

Op 18 juli 1725 komen we Jan Griep opnieuw tegen in de registers van de weeskamer, als hij uit de boedel van  (waarschijnlijk zijn zwager) Cornelis Verschuere voor 0-0-6 een mutsaert (takkenbos) koopt.

Volgens het lidmatenregister van Hoedekenskerke overlijdt Jan op 1 oktober 1726, 60 jaar oud.
Hij overleeft zijn echtgenote daarmee ongeveer vier jaren. Cornelia Verschure is op 8 november 1722 overleden.

Lidmatenregister Hoedekenskerke

 

Deze pagina  is voor het laatst gewijzigd op 27 juli 2004. C. Griep.