Stamboom van Cyrille van Acker & Adorine Verhaegen.

Terug naar stamboom
Tekst bij stamboom als toelichting op de stamboom.
Het is interessant deze weer te plaatsen in de tijd dat de betreffende persoon leefde.
Antonius van Acker geboren in 1662 te Kluizen (bij Gent), in die tijd bestond de staat BelgiŽ dus nog niet.
De noordelijke Nederlanden waren al zelfstandig, maar de zuidelijke Nederlanden behoorden toen aan Spanje.
Zijn zoon Antonius 2 beleefde de overgang van de zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk (Habsburgers), evenals Bourgondie met als hoofdstad Dijon, toen onder Oostenrijks regiem.
Men vindt daardoor in Bourgondie nog veel Vlaamse kunst als Gobelins tapijten en schilderijen, ook Vlaamse architecten waren er actief.
(Hospitaal hotel Dieu van Beaune gebouwd in Vlaamse stijl met zijn beroemde "laatste oordeel" van Rogier v/d Weyden).
Misschien zijn de Vlamingen daardoor meer BourgondiŽrs als onze noorder buren!
De vrede van Munster werd in 1648 getekend en betekende het einde van de tachtig jarige oorlog.
Legers haalden hun proviand vooral weg bij boeren en burgers.
En bijna zeker had de vader van Antonius 1 hiermee af te rekenen.
In de zeventiende eeuw werden de mensen geconfronteerd met de zogeheten kleine ijstijd, door een geleidelijke temperatuur daling van 1 graad verminderde het groeiseizoen van de gewassen met drie tot vier weken, aanhoudende regen leidden tot veel misoogsten.
Ook Jacobus-Bernardus leefde aanvankelijk onder Oostenrijks regime, maar in 1794 werden de zuidelijke en noordelijk Nederlanden ingelijfd bij Frankrijk (Napoleon).
De Fransen brachten ons de "zegeningen" van vrijheid gelijkheid en broederschap.
Het was Jacobus-Bernardus die met twee broers naar Westdorpe kwam, en in de Autrichen polder drie boerderijen hadden.
De Eversdam aangelegd in 1745, bevrijdde de polder van de vele overstromingen door de braakman, de polder was een eiland met veer naar Sas van Gent en Zwartenhoek.
Per persoon betaalde men retour 60 cent, voor een paard een gulden!
In 1741 koste de grond er 33 gulden per gemet (zeer laag t.g.v. de vele overstromingen, de pacht was 6 gulden per gemet).
In 1768 verkocht oud burgemeester van Westdorpe, G. Hamerlinck, 85 gemet grond aan zijn zoon Judocus voor 53 gulden per gemet.
Op dit hof is Tanja geboren !
In 1812 ondernam Napoleon zijn veldtocht tegen Rusland, in zijn leger moesten ook jongens uit de bezette gebieden dienen, (op straffe van executie) of dit ook een zoon van Jacobus-Bernardus trof weet ik niet.
18 Februari 1814 werd Westdorpe evenals Sas van Gent "bevrijd" door Donse Kozakken Russische troepen onder bevel van graaf Beyhaloff, zij maakten het de Westdorpenaars erg lastig en dwongen voedsel en drank af.
Zeeuws Vlaanderen kwam daarna terug bij Nederland.
In 1816 werd onze bedovergrootvader Chales-Louis te Westdorpe geboren, zijn vader en ooms hadden de Napoleontische tijd benut om van Assenede naar Westdorpe te komen.
In 1830 kwamen de Belgen in op stand tegen Nederland, ook Westdorpse jongens moesten met Nederland tegen de Belgen vechten, zij kregen hiervoor later het metalen kruis.
Om de Westerschelde monding in Nederlands bezit te houden werd Zeeuws Vlaanderen Nederlands!
Chales-Louis huwde op 6 Juli 1841 met Melanie de Mul en trok met zij jonge bruid op 14 September naar St. Jansteen, op een boerderij in de Ferdinandus polder.
Zij kregen 9 kinderen ( 3 dochters en 6 zoons).
Grootvader Eduardus werd geboren op 3 Juni 1845, toen hij 24 jaar was stierf zijn vader en moest hij als oudste zoon de boerderij beheren.
Hij huwde toen hij 28 jaar was met Johanna de Cock met wie hij 10 kinderen kreeg (6 dochters en 4 zoons, 4 kinderen stierven).
In 1892 stierf zijn vrouw Johanna, Margretha het jongste kind was toen 5 jaar.
In 1893 hertrouwde hij met Eugenia van Dorsselaer (hij 48 jaar, zij 33 jaar) ze kregen 3 jongens, Cyrille - Honorť - en Emerie.
Eugenia (37 jaar oud) stierf in het kraambed van Emerie, Emerie stierf 5 weken later.
Hun oudste zoon Cyrille "de stamvader" trouwde op 24 Juni 1924 met Adorine Verhaegen "de stammoeder"!
In 1914 toen Cyrille 20 jaar was, brak de eerste wereld oorlog uit, vader moest onder de wapenen en stond 4 jaar aan de grens (toen Nederlands-Duitse grens).
Na zijn diensttijd heeft hij zijn eigen boerderij gebouwd (de blauwe staak).
Toen zijn broer Alois trouwde met Ludovica van de Vijver en op de ouderlijke boerderij bleef, trok Cyrille met vader en zus Margaretha in zijn boederij.
In 1924 toen Cyrille trouwde gingen Margaretha en haar vader in Hulst wonen, in een huis gebouwd door broer Phariel.
Deze trok met zijn vrouw Florentien naar Ninove (boerderij "De Groeninghe").
Vader Cyrille was wellicht door zijn lange diensttijd erg sportief en verblufte de buren met zijn kunsten te paard, hij hield hier de bijnaam "Den   Atriest" aan over.
Op de nok van zijn schuur hield hij hardloop wedstrijden met zijn knechts op de grond.
Hij was boer in hart en nieren en een voortrekker pur sang, was technisch begaafd en construeerde eigen vindingen (eclectisch aangedreven pomp met vliegwiel - vlasrepelmachine met 8 houten hamers - gierpomp etc).
Door de crisis in de dertiger jaren was de landbouw niet erg florissant en moest er thuis door iedereen hard aangepakt worden.
Vlas was een belangrijk product op dit bedrijf, het gaf ook werkgelegenheid in de winter.

Zo begonnen in 1924 twee personen met het stichten van een gezin, dat nu vandaag 30 Mei 2010 na 86 jaar is gegroeid tot een familie van;

91 personen, 8 kinderen met 30 kleinkinderen en 53 achterkleinkinderen.

Terug naar boven

Bijgewerkt op maandag 15 oktober 2012 

Voor aanpassingen of aanvullende informatie van deze stamboom E-mailen naar Luc van Acker 

©   2007   L.C.A. van Acker.